ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22, 2011

ಪಕ್ಷಿನೋಟ !!!

ನಾನು ಲೇಖನಕ್ಕೆಂದು ಗುರುರಾಜ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಹಿತ್ತಿಲಲ್ಲಿರುವ ಬೋನ್ಸಾಯಿ ಗಿಎಡದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಪುಟ್ಟ ಹಕ್ಕಿಯನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿವ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಕೆಲ ಚಿತ್ರಗಳು. 
2 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು: